logo_bjarne_jullum Kurs senter
Konsulentfirma Bjarne Jullum
Postboks 9107 Konnerud
3006 Drammen
Tlf: 31307674
Mobil: 91865627
E-post: post@jullum.no

VNC i undervisning

Det mest fornuftige i et klasserom er å installere begge programmene på alle maskinene. Dermed har alle elevmaskinene mulighet til å se lærermaskinen, og lærer har mulighet til å fjernstyre alle elevmaskinene fra lærermaskinen.
Dette kan gi mange fordeler i en undervisningssituasjon. For eksempel kan elever som har problemer med å se veggtavla, se lærerPC´en i et vindu på sin egen maskin nede i klasserommet (de slipper å bytte briller). Lærer kan vise noe i et rom mens elever følger dette på sine maskiner i et annet rom. En elev som er utplassert, kan få hjelp av lærer over internett. Lærer kan se elevens maskin og fjernstyre denne, og vise eleven hvordan oppgaven skal løses mens eleven sitter å ser på.

Da vnc systemet er uavhengig av operativsystem, vil det fungere i et læremiljø hvor det både er Linux, Macintosh og Windows i samme klasserom. For eksempel kan en elev som har med seg sin Macintosh, se lærerens Windows PC i sin "Viewer".


Undervisning i klasserommet

1. Lærer stiller inn "Server" på lærermaskinen slik at elevene kun kan se skjermen, og ikke fjernstyre maskinen
2. Lærer opplyser om lærermaskinens IP-nummer
3. De elevene som ønsker å se lærermaskinen på sin skjerm taster inn dette IP-nummeret i sin "Viewer"
4. Elevene får opp skjermbildet fra lærermaskinen i et eget vindu på sin skjerm. Dette vinduet kan minimeres og legges nederst på skjermen på vanlig måte.

Administrasjon / fjernstyring av elevmaskiner

1. Lærer noterer seg IP-nummeret til de ulike elevmaskinene
2. Deretter logger lærer seg på en og en elevmaskin fra sin lærermaskin og gjør opprydding ol. på denne.
3. Lærer kan også slå av elevmaskinen eller ta omstart på denne på vanlig måte fra lærermaskinen.
4. Lærer kan også følge med på hva en elev gjør ved å logge seg på elevens maskin. (Lærer kan stille inn sin "Viewer" slik at lærer kun kan se uten å bevege elevens musepeker)

Vise en elevs skjermbilde for alle elever via prosjektoren på veggen

1. Lærer logger seg på elevens maskin
2. Denne elevens skjerm kommer til syne på lærermaskinen, og dermed også i prosjektoren slik at alle elevene kan se den.
3. Dette vil også fungere om eleven har en maskin med et annet operativsystem enn lærermaskinen.