logo_bjarne_jullum Kurs senter
Konsulentfirma Bjarne Jullum
Postboks 9107 Konnerud
3006 Drammen
Tlf: 31307674
Mobil: 91865627
E-post: post@jullum.no

Fjernstyring over internett

VNC kan også brukes over internett. For eks. kan lærer fra sin lærermaskin hjelpe en elev som sitter ved sin maskin hjemme.
Dersom du ønsker at din skjerm skal være synlig for brukere på internett, er det noen tilpassinger som må gjøres.

vnc_logo

Klargjøring av internt nettverk for tilgang utenfra, internett.

Internett-tilgang kommer enten via kabel eller fiberoptisk rør. I begge tilfeller ender det i en boks eller et tilkoblingspunkt med en nettverkskontakt. Denne boksen eller tilkoblingspunktet blir tildelt en unik internettadresse / IP-nummer fra internettlevrandøren. Dette IP-nummeret kan enten være et fast nummer, eller du blir tildelt et nytt nummer hver gang utstyret slås på.
(Det er dette IP-nummeret den besøkende fra internett må taste inn i sin "Viewer")

Du kan være tilknyttet denne boksen / tilkoblingspunktet på en av to måter:

1. Din maskin er koblet direkte til uttaket fra din internettlevrandør.
Tilkoblingspunkt > kabel > din maskin (kun en maskin)
Dette er den enkleste løsningen. Her blir IP-nummeret fra internettlevrandøren sendt videre til din maskin.

2. Din maskin er koblet til et internt nettverk med egne interne IP-nummer.
Tilkoblingspunkt > kabel > ruter > kabel eller trådløst > din maskin, evt. pluss flere andre.
Denne løsningen brukes dersom du ønsker å bruke flere maskiner, da alle maskinene må ha egne IP-nummer.
Dette gjøres ved at det kobles en ruter / forgrening til tilkoblingspunktet. Maskinene kobles deretter til denne ruteren. IP-nummeret fra internettlevrandøren blir sendt til ruteren, men maskinene som er koblet til denne må ha egne interne IP-nummer. De fleste rutere kan dele ut disse interne IP-nummerene automatisk (DHCP), eller du kan sette opp maskinene selv med faste IP- nummer.
For at en maskin utenfra skal kunne se din skjerm her må du sette opp din maskin med fast IP-nummer. Deretter må du stille inn ruteren slik at den viderekobler anropet utenfra til ditt interne IP-nummer. (se bruksanvisning for ruter)

I begge tilfeller skal den som vil se din skjerm fra internett taste inn IP-nummeret som du er tildelt fra internettlevrandøren, i sin "Viewer". Vedkommende vil da se din skjerm, og evt. kunne fjernstyre din maskin. (dersom du tillater det)

Du må også åpne for serveren (portnummer) i brannmuren dersom denne står på.
I Windows gjøres det ved å legge serverprogrammet i listen over godkjente programmer i brannmurens kontrollpanel.
Dersom du bruker brannmuren i ruteren i stedet, se bruksanvisningen for denne.
VNC bruker port nr. 5900.