logo_bjarne_jullum Kurs senter
Konsulentfirma Bjarne Jullum
Postboks 9107 Konnerud
3006 Drammen
Tlf: 31307674
Mobil: 91865627
E-post: post@jullum.no

Last ned kursbøker i OpenOffice her


forsidewriter forsidecalc forsideImpress forsidedraw forsidebase

Trykk på bøkene for å lese om innholdet, og laste ned

forsidewriter

Kursboken inneholder dette:


Skjermbildet, en oversikt. Hjelpetekster. Verktøylinjer. Opprette et nytt dokument. Lagre dokumentet. Dokumentformater. åpne et lagret dokument. Skrive inn en tekst. Avsnitt. Fullføring av ord, som du har skrevet før. Angre, gjør om skriving. Flytte innsettingspunktet. Rettetaster. Markere / rette tekst. Slette tekst. Kopier, klipp og lim inn. Kopiering fra andre dokumenter eller internett. Stavekontroll (ordbøker). Synonymer. Telle ord. Søk / Erstatt. Formatering / endre utseende på dokumentet. Sideformatering. Marger og størrelse på arket. Farget bakgrunn. Topptekst og bunntekst. Fonter, størrelse, stil og farge. Sidenummer. Dato. Linjeavstand. Direkteformatering. Tegnformatering. Avsnittformatering. Justering av tekst sideveis. Innrykk (tabulator). Stilformatering. Enkle lister. Liste med underpunkter. Disposisjoner. Tabeller. Kolonnebredde og radhøyde. Kantlinjer. Spalter. Sette inn side eller spalteskift. Fotnoter. Sette inn objekter, bilde eller tegning. Galleriet. Fotografier. Koblinger / Linker. Buet tekst. Strektegninger. Feste objekter i dokumentet. Endre rekkefølge over / under. Tekstflyt. Utskrift. Sende dokumenter som vedlegg til e-post.

Format: A4
Last ned
forsidecalc

Kursboken inneholder dette:


Hva er et regeark. Skjermbildet, en oversikt. Hjelpetekter og verktøylinjer. Opprette og lagre et regneark. Dokumentformater. åpne et lagret regneark. Skrive i regnearket. Merke celleområder. Slette , kopiere og flytte celleinnhold. Autofyll. Sorteringslister. Kontroll på inndataene. Merknader. Formateringer. Celleformatering. Sideformatering. Slå sammen celler. Kolonnebredde og radhøyde. Bakgrunnsfarge. Kantlinjer. Skjule kolonner og rader. Låse titler for rader og kolonner. Sideformat. Formler. Funksjoner. Relative og absolutte referanser. Formelkopiering. Diagrammer. Lister. Søk og erstatt. Sortering. Filtrering. Krysstabeller (Pivottabeller). Bruke flere ark. Utskrift av regneark.

Format: A4
Last ned
forsideImpress

Kursboken inneholder dette:


Skjermbildet. Hjelpetekster og verktøylinjer. Opprette og lagre presentasjon. Dokumentformater. åpne en lagret presentasjon. Lage ny presentasjon. Sett inn lysbilde. Objekter i lysbildene. Bilder. Enkel bildebehandling. Strektegninger. Forbindelseslinjer. Tekst. Lister. Diagram. Tabeller. Video. Lyd. Redigere flere objekter samtidig. Animasjoner. Hyperlenker / koblinger. Lysbildebakgrunn. Sentralstyrt formatering. Lagre som mal. Fremvisningen. Notater og støtteark. Tilpasset fremvising. Utskrift. Presentasjon i andre formater.

Format: A4
Last ned
forsidedraw

Kursboken inneholder dette:


Skjermbildet, en oversikt. Hjelpetekster. Verktøylinjer. Opprette et nytt dokument. Lagre dokumentet. Dokumentformater. åpne et lagret dokument. Hovedskjermbildet. Verktøylinjen Tegning. Verktøylinjen Fargelinje. Målelinjer. Innstillinger. Rutenett. Lage en tegning. Formatering av strektegninger. Linjer. Forbindelseslinjer. Endepunkter. Flere festepunkter. Kurver. Lage bezierkurver fra objekter. Redigere flere objekter samtidig. Gruppere objekter. Overgangstoning. Speilvende objekter. Rotere objekter. Endre størrelse. Endre fasong. Flytte objekter. Former. Farger og overflater. Forvrenge objekter. Tre-dimensjonale (3D) objekter. Tekst. Bilder.

Format: A4
Last ned
forsidebase

Kursboken inneholder dette:


Hva er en database. Litt om feltformater, datatyper. Skjermbildet, en oversikt. Hjelpetekster. Verktøylinjer. Opprette et nytt dokument. Lagre dokumentet. Dokumentformater. åpne et lagret dokument. Hovedskjermbildet. Opprette en ny database. Registrere databasen. Tabellveiviseren. Tabellutforming. Primærnøkkel. Opprette skjema (layout). Opprette rapport. Spørringer. Relasjoner. Vi lager en database. Utsnitt (virtuelle tabeller). Søking og filtrering. Sortering. Utskrift. Import av data til Base. Eksport av data fra Base. Koble til andre databaser.

Format: A4
Last ned